Schimbarea administratorului firmei -Etape

Posted on 06/06/2012

0


Pretul perceput de firma :

-intocmire si depunere dosar la Registrul Comertului  = 100 lei  fara tva (pentru Bucuresti) .Pentru alte orase , mazim 500 lei

-intocmire dosar fara depunere  50 lei fara tva

Schimbarea administratorului unei firme se înregistrează la Registrul Comerţului şi presupune următoarele etape :
1.Întrunirea AGA care elaborează Hotărârea prin care se înlocuieşte administratorul.E suficientă decizia, în cazul asociatului unic .
2.Modificarea actului constitutiv al societăţii (statut)la articolul privind administratorul,prin act adiţional,autentificat la notariat.
        Apoi, la ONRC,se depun următoarele documente :
a) Cerere de înregistrare (original);-site ONRC
b) Actul modificator al actului constitutiv: hotărârea adunării generale a asociaţilor / decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv) (original);
c) Actul constitutiv actualizat(autentificat)
d) Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noul administrator din care să rezulte că acceptă numirea şi că îndeplineşte condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original);
e) Actele de identitate ale noului administrator (copie certificată);
f) Certificatele de cazier fiscal. Acesta se obţine de către Reg .Comerţului care taxează acest serviciu,primind de la ANAF formatul electronic al cazierului .
g)Specimenul de semnătură ale administratorului care se dă la registrul comerţului în faţa unei persoane competente – director, persoana desemnată, alt funcţionar căruia i s-a delegat această atribuţie – gratuit, pe un formular tipizat, sau în formă autentică la notar
      În situaţia în care administratorul desemnat trebuie să îndeplinească anumite condiţii prevăzute de legi speciale(societăţi medicale,de expertiză contabilă etc) trebuie adăugate la dosar şi avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original), precum şi o împuternicire specială, în formă autentică, avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale.
În cazul firmelor străine,  este nevoie şi de actul de înregistrare al persoanelor juridice române care deţin calitatea de administrator, în copie certificată şi original însoţit de traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură este legalizată de un notar

Anunțuri
Posted in: CONSULTANTA