Contabilitate

Posted on 21/04/2012

0


Contabilitate primara,inclusiv de gestiune,contabilitate generala,bilanturi,intocmire declaratii fiscale si depunere declaratiei 112 cu semnatura electronica ,state de plata,intocmirea si depunerea registrului de evidenta a slariatilor(REVISAL),intocmire dosar salariati conform noului cod al muncii

Contabilitate financiara
– evidenta contabila
– intocmirea balantei de verificare lunare
– intocmirea Jurnalelor de Vanzari si Cumparari
– Registrul Jurnal,  Cartea Mare
– intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale
– intocmirea si certificarea Bilantului contabil, Contului de Profit si Pierdere si anexelor
– suport pentru inventarierea anuala a conturilor si intocmirea Registrului Inventar
2. Contabilitate de gestiune
– calculatia costurilor
– evidenta analitica a stocurilor
3. Salarizare
– evidenta a concediilor de odihna, medicale, fara plata si alte tipuri de concedii
efectuate pentru fiecare salariat;
– intocmirea Statului de salarii si a declaratiilor specifice
– intocmirea de adeverinte pentru salariatii dvs.

4. Analiza financiara

– calculul pragului de rentabilitate
– Tabloul Fluxurilor de Trezorerie
– Alte situatii specifice activitatii firmei dvs.
5. Intocmire si certificare Situatii Financiare semestriale si anuale (Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si anexele)
6. Refacerea Evidentei contabile
7. Reglarea fisei platitorului la Administratia Financiara
8. Consultanta de specialitate
9. Reprezentarea clientilor nostri in fata organelor de control

Anunțuri